Dusza

Powiedział któryś ze starców: „Jak niemożliwe jest zobaczyć swoją twarz w zmąconej wodzie, tak i dusza nie może się modlić, dopóki się nie oczyści od spraw cudzych”.

Obecność

Rzekł starzec: „Czy śpisz, czy czuwasz, czy cokolwiek czynisz, jeśli masz Boga przed oczami, wróg cię niczym nie może przestraszyć. A jeżeli myśl mieszka w Bogu, to i moc Boża mieszka w niej”.

Łazarz

Któryś ze starców powiedział o ubogim Łazarzu, że nie słyszymy, żeby kiedykolwiek szemrał przeciwko Bogu, iż się Bóg nad nim nie lituje; ale swoje cierpienia znosił z dziękczynieniem i nie osądzał bogacza. Dlatego też Bóg go przyjął.

Skromność

Rzekł starzec: „Sprawą diabła jest szkodzić mnichowi. Zwyczaj bowiem umocniony długim trwaniem ma wielką siłę, zwłaszcza u ludzi niedbałych. Nie każ sobie dawać każdego pokarmu, jakiego byś po zapachu pragnął, zwłaszcza jeżeli jesteś zdrowy; ani nie jadaj tego, na co masz ochotę. Ale jedząc to, co ci Bóg przyśle, dziękuj Bogu w każdej godzinie. Życie doczesne odrzuciliśmy dla monastycznego, a jeszcześmy się nie stali mnichami! Bądź więc mężny, abyś nie chodził w nieswoich szatach, bracie, ale miej na sobie pieczęć Chrystusową, to jest pokorę”.

Gniew

Pewien brat, pobudzony przez kogoś do gniewu, wstał i modlił się, błagając Boga, aby mógł bratu przebaczyć i przejść przez pokusę bez szkody. I zaraz zobaczył jakby dym wylatujący z jego ust.