Duch Boży

Rzekł starzec: „Bacz, abyś nie pogardzał bratem stojącym koło ciebie. Nie wiesz bowiem, czy na tobie spoczywa Duch Boży, czy na nim”.

Kim jesteś?

Rzekł starzec: „Nie jest mnichem ten, kto drugiego krytykuje, kto złym za zło oddaje; nie jest mnichem gniewliwy; nie jest mnichem chciwy, pyszny, skąpy albo wyniosły lub gadatliwy. Prawdziwy natomiast mnich jest pokorny, wyciszony wewnętrznie, pełen miłości i lęka się zawsze Boga w swoim sercu”.

Zaniedbanie

Rzekł starzec: „Gdy opuszczamy słuszną i świetlistą drogę, wkraczamy na drogę ciemności i cierni, co znaczy, że porzucając opłakiwanie nas samych i naszych grzechów, zaczynamy zawsze widzieć zaniedbania naszych bliźnich”.

Mur

Rzekł starzec: „W każdym człowieku, pomiędzy nim a Bogiem, stoi własna wola jakoby mur spiżowy czy wysoka skała. Jeśli więc człowiek przezwycięży tę swoją wolę, prawdziwie może powiedzieć: I mur przeskoczę dzięki mojemu Bogu.

Cnota

Abba Pojmen mówił z płaczem: „Wszystkie cnoty weszły do mojej celi poza jedną, a na jej wypełnieniu człowiek stoi”. Zapytali go bracia: „Jaka to cnota, abba?”. Odpowiedział starzec: „Aby człowiek zawsze ganił samego siebie”.