Wino

Rzekł mi starzec: „Lepiej będzie, jeśli znajdą twoje imię zapisane w domu wdów, sierot, ubogich i tych, którzy nie mają władzy, niż miano by je znaleźć u sprzedających wino. Lepiej również, żeby znaleziono twoje usta cuchnące od postu i wstrzemięźliwości, niż miano by je znaleźć cuchnące winem”.

Ubóstwo i umartwienie

Rzekł mi brat: „Powiedział abba Pojmen: ‘Te dwie rzeczy były wypełniane w dawnych dniach, teraz zaś, za naszych dni, są ukryte’. Rzekł mi brat: ‘Jakie rzeczy, mój ojcze?’ Rzekł mu starzec: ‘Ubóstwo i umartwienie; niegdyś miłowano je, a teraz nie’”.

Rady

Powiedział także: „Człowiekowi potrzeba: bojaźni przed sądem Bożym, znienawidzenia grzechów, umiłowania cnoty i ciągłej modlitwy do Pana. Jemu cześć, chwała i moc na wieki wieków. Amen”.

Gwałt

Starzec powiedział: „Kto dla Boga zadaje sobie gwałt, zrównany będzie z wyznawcą”.

Pewność siebie

Starzec powiedział: „Pewność siebie i śmiech podobne są do ognia pożerającego trzciny”.