Postęp

Powiedział mi jeszcze ów brat: „Zapytałem abba Pojmena: ‘Dlaczego my, bracia tego czasu, nie zwyciężamy i nie postępujemy tak jak poprzednicy?’” Odrzekł starzec: „Dlatego, że odeszło słowo Pana od was; nie głosicie go, ale głosicie małe słowa tego świata, które nie są od Pana. Dlatego nie zwyciężamy i nie postępujemy naprzód”.

Jarzmo

Rzekł abba Pojmen: „Dlaczego nie możemy zrzucić ciężkiego jarzma z naszych ramion, a nieść jarzmo lekkie i doznawać spokoju? Powiedział o ciężkim jarzmie: Jeśli przynosisz fałszywe oskarżenie swego brata, a wywyższasz siebie, jest to ciężkie jarzmo. Lekkie zaś jarzmo jest wtedy, gdy ty sam przyjmujesz fałszywe oskarżenie, a wywyższasz swoich braci”.

Gorączka

Rzekł starzec: „Czy widzicie więzienie dla złodziei, zabójców, niegodziwców i grzeszników, czyli wieczne więzienie ludzi cielesnych? Więzienie zaś wolnych i wiernych to gorączka (dopuszczona po to), aby w cierpieniu chwalili Pana, aby otrzymali dobro od Boga żywego”.

Pokora

Rzekł abba Sisoes z Petry uczeń abba Antoniego: „Post jest matką wszystkich cnót, gdyż to on rodzi je i prowadzi człowieka do wszystkich cnót. Pokora zaś ducha jest większa od wszystkich cnót”.

Serce

Rzekł starzec: „Umartwienie ciała rodzi czystość ciała, a czystość ciała wiąże serce z Bogiem. Niech będzie błogosławiony Pan, który przywiązał moje serce do siebie”.