Małoduszność

Starzec powiedział: „Człowiek, który w każdej godzinie pamięta o śmierci, pokona małoduszność”.

Walcz

Tenże starzec powiedział o tej właśnie myśli: „Jeśli nie mamy myśli, jesteśmy podobni do zwierząt. Lecz skoro nieprzyjaciel wykonuje swoje dzieło, my także winniśmy wypełniać to, co do nas należy. Trwajmy w modlitwie, a nieprzyjaciel ucieknie. Oddaj się rozmyślaniu o Bogu, a zwyciężysz. Wytrwałość w dobrym jest zwycięstwem. Walcz, a otrzymasz koronę”.

Modlitwa

Pewien brat zapytał abba Izydora ze Sketis w spra­wie myśli nieczystych. Starzec odpowiedział mu: „Przy­chodzi wprawdzie myśl nieczysta, opanowuje du­szę i niepokoi ją, ale nie potrafi doprowadzić do czynu, lecz jedynie przeszkadza w cnocie. Człowiek zaś trzeźwy odpędza ją od siebie i natychmiast zwraca się ku modlitwie”.

Kobieta

Pewien brat zapytał starca: „Czy, jeśli udam się do braci, powinienem z nimi jeść”. Starzec odpowiedział mu: „Z kobietą nie jedz”.

Filozofia

Pewien filozof zapytał świętego Antoniego: „Jak to się dzieje, ojcze, że jesteś radosny, chociaż powstrzymujesz się od pociechy, jaką dają ci księgi?” Ów odpowiedział: „Moją księgą, filozofie, jest natura wszystkiego, co stworzone, która zwykle jest przy mnie, ilekroć chcę czytać słowa Boga”.