Dusza

Pewien brat zapytał starca: „Dlaczego dusza znajduje przyjemność w nieczystości?” Starzec odpowiedział: „Dusza wprawdzie na ogół pragnie namiętności cielesnych, lecz Duch Boży powstrzymuje ją. Powinniśmy więc płakać i starannie strzec się naszych nieczystości. Zobacz, jak Maria nachyliła się nad grobem Pana i jak płakała. A Pan zawołał ją. Tak stanie się i z duszą”.

Pies

Pewien starzec powiedział: „Jeśli mówisz komuś słowo o życiu wiecznym, przemawiaj do słuchacza ze skruchą i ze łzami. Nie mów w inny sposób, by nie okazało się, że bezskutecznie cudzymi słowami chcesz innych zbawiać”. Bóg bowiem powiedział do grzesznika: Czemu ty wymieniasz moje przykazania i masz na ustach moje przymierze. Mów zatem: „Jestem psem. Co więcej: pies jest lepszy ode mnie, bo i kocha swego pana, i nie pójdzie na sąd”.

Ogień

Starzec powiedział: „Kto w swej duszy gasi pamięć o nieprawości, podobny jest do ognia ukrytego w plewach”.

Dobra

Ta sama rzekła także: „Ci, którzy gromadzą dobra widzialne, czynią to z wielkim wysiłkiem wśród niebezpieczeństw na morzu. A im więcej zyskują, tym więcej chcą mieć. Nie cenią sobie tego, co już mają. My zaś ze względu na bojaźń Boga wyrzekamy się posiadania tego, co konieczne”.

Ubóstwo

Amma Synkletyka powiedziała: „Nieprzyjaciela naszego łatwiej pokonują ci, którzy nic nie posiadają. Nie ma on bowiem czym im zaszkodzić. Chociaż bowiem wielu ratuje się w trudnościach i w pokusach oddzielających od Boga, to jednak zwykle giną oni przez przywłaszczanie pieniędzy i innych dóbr”.