Bliźni

Abba Hyperechios powiedział: „Ze wszystkich sił wyrywaj bliźniego z grzechów. Nie czyń mu wyrzutów, ponieważ Bóg nie odpycha od siebie tych, którzy się do niego nawracają. Niech nie mieszka w twym sercu słowo niegodziwe lub złośliwe wobec twego brata, abyś mógł powiedzieć: «Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom»”.

Miłość

Powiedział także: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za bliźniego swego. Jeśli bowiem usłyszy ktoś przykre słowo i sam mógłby takim odpowiedzieć, a będzie walczył z sobą, powstrzyma się i nie odwzajemni się przykrością, lub jeśli zostanie w czymś skrzywdzony i cierpliwie to zniesie, nie odpłacając się temu, kto go obraził lub skrzywdził, to człowiek taki oddaje życie za bliźniego swego”.

Czystość

Abba Pojmen rzekł: „Staraj się według swych sił, by nikomu nigdy nie wyrządzać zła. Zachowuj swe serce czyste wobec każdego człowieka”.

Brat

Abba Jan wraz z innymi braćmi szedł kiedyś do Sketis. Przewodnik ich pomylił drogę, gdyż była już noc. Bracia rzekli do abba Jana: „Co mamy robić, abba, gdyż brat, który nas prowadzi, pobłądził. Może­my zginąć błąkając się”. Starzec rzekł im: „Jeśli mu coś powiemy, zasmuci się. Ja udam, że osłabłem i po­wiem, że nie mogę już iść i spocznę tu do rana”. Uczynili tak. Pozostali również powiedzieli: „My też nie idziemy i usiądziemy z tobą”. Posiedzieli tak do rana, by nie robić wyrzutów owemu bratu.

Żal

Abba Agaton powiedział: „Jeżeli to zależało od mej woli, to nigdy nie zasnąłem, przechowując w sercu urazę do kogoś, ani nie pozwoliłem by ktoś zasnął mając żal do mnie”.