Wzgarda

Rzekł jeden z mędrców: „Nie widzę spoczynku poza wzgardą świata. Nie ma spokoju poza życiem w samotności, poza wybawieniem z niewoli, kiedy to nie pragnie się bogactwa człowieka poza pogardą ciała, pamięcią o śmierci, sianiem miłości, porzuceniem obelg, poza dobrym postępowaniem, poznaniem mądrości, wybawieniem od ognia i wzgardzeniem żądzami”.

Modlitwa

Powiedział jeden ze starców: „Wielkie to jest i dziwne. Kiedy stoimy na modlitwie, to modlimy się (świadomi), że widzi nas Pan, że jest z nami i że słyszy nasze słowa. Kiedy zaś grzeszymy, to jakby Pan nas nie widział i jakby nie znał naszych czynów”.

Rozsądek

Rzekł abba Pojmen: „Znam brata w Sketis, który przez trzy lata pościł po dwa dni, a jeszcze nie osiągnął zwycięstwa. Gdy zaś porzucił post dwudniowy i rozsądnie pościł do wieczora, wtedy zawsze zwyciężał. Co do mnie zaś, to powiedział mi abba Pojmen: ‘Jedz i nie jedz, pij i nie pij, śpij i nie śpij, kieruj sobą rozsądnie, a osiągniesz spokój’”.

Słowo

Rzekł brat: „Zapytałem starca w sprawie słowa i powiedziałem mu: ‘Szukamy dobrego czynu, a nie pełnimy go, czyniąc tylko zło, gdyż głosimy słowo Pana, nie wypełniając go’”.

Pragnienia

Rzekł mi jeszcze ów brat: „Zapytałem abba Pojmena: ‘Jaka jest pokora ducha?’” Odpowiedział mi: „Taka jest doskonała pokora z Bożego ducha, abyś odrzucił za siebie swoje pragnienia, to jest abyś odciął swoje pragnienia i zostawił je za swoim bratem”.