Milczenie

Brat pytał starca: „Jeżeli mieszkam razem z braćmi, a widzę coś niewłaściwego, czy mam im powiedzieć?” Rzekł starzec: „Jeżeli tam są lepsi albo starsi od ciebie, lepiej milcz, a będziesz miał pokój: bo w ten sposób uniżasz się i pozbywasz się troski”. Brat na to: „Więc co mam robić, ojcze? Bo mnie duchy dręczą!” Rzekł mu starzec: „Jeśli się męczysz, zwróć im uwagę raz jeden i z pokorą, a gdyby cię nie usłuchali, ofiaruj Bogu trud wyrzeczenia się własnej woli. A pilnuj się, żebyś tej troski nie wyjawiał: niech płynie naprawdę z Boga. Bo moim zdaniem lepiej jest milczeć; to jest bowiem pokora”.

Rozkaz

Rzekł starzec: „Jeżeli ktoś w bojaźni Bożej i w pokorze wydaje bratu polecenia, to jego słowo, wypowiedziane dla Boga, sprawia, że brat jest posłuszny i wykonuje nakaz. Jeżeli jednak ktoś chce rozkazywać bratu nie według bojaźni Bożej, ale po to, żeby mieć nad nim władzę, to Bóg, widzący tajniki serc, nie daje bratu siły słuchać i wypełnić. Tak ma się ujawnić, co dzieje się dla Boga, a co dla władzy. Bo rozkaz dany dla Boga jest pokorny i niesie z sobą pocieszenie, ale rozkaz wydany dla władzy pełen jest gniewu i zamieszania. Pochodzi bowiem od Złego”.

Widzenia

Mówiono o pewnym starcu, że kiedy siedział w celi i toczył świętą walkę, zobaczył czartów na własne oczy i wzgardził nimi. A diabeł, widząc się zwyciężonym przez starca, przyszedł i objawił mu się, mówiąc: „Jestem Chrystusem”. Starzec na ten widok zakrył sobie oczy. Zapytał diabeł: „Czemuż to oczy zasłaniasz? Jestem Chrystusem!” A starzec na to: „Ja Chrystusa tu na ziemi nie chcę widzieć”. Gdy diabeł to usłyszał, zaraz znikł.

Anioł?

Pewnemu bratu ukazał się diabeł w postaci anioła światłości i rzekł do niego: „Ja jestem Gabriel i zostałem posłany do ciebie!” On zaś mu odpowiedział: „Sprawdź, czy to nie do kogoś innego zostałeś posłany, bo ja tego nie jestem godny”. I diabeł zaraz zniknął.

Czujność

Mawiali starcy: „Kiedy nie doznajemy ataków, wtedy szczególnie potrzeba nam pokory. Bóg bowiem, widząc naszą słabość, ochrania nas; gdybyśmy jednak zaczęli się chwalić, odbierze nam swą ochronę i zginiemy”.