Żal

Abba Pojmen wędrując kiedyś w Egipcie ujrzał kobietę siedzącą na grobowcu i gorzko płaczącą. Powiedział: „Choćby przyszły wszystkie radości tego świata, nie wyzwolą jej duszy z żałoby. Podobnie i mnich powinien zawsze nosić żal w sercu”.

Post

Pewni ojcowie zapytali abba Makarego Egipcjanina: „Dlaczego twoje ciało jest wychudłe zarówno kiedy jesz, jak i wtedy gdy pościsz?” Starzec im odpowiedział: „Tak jak kij, którym człowiek ciągle przesuwa drwa w ognisku, spali się w końcu w ogniu, tak też człowiek, jeśli będzie oczyszczał swą duszę bojaźnią Bożą, zostanie spalony przez tę bojaźń aż do szpiku kości”.

Bojaźń Boża

Abba Jakub powiedział: „Tak jak lampa rozjaśnia mroczne wnętrze celi, tak bojaźń Boża, jeśli zrodzi się w sercu człowieka, oświeca go, uczy wszystkich cnót i przykazań Bożych”.

Śmierć

Kiedy zbliżała się śmierć arcybiskupa Teofila, powiedział on: „Szczęśliwy jesteś, abba Arseniuszu, gdyż zawsze miałeś tę godzinę przed oczyma”.

Strach

Abba Eliasz powiedział: „Boję się trzech rzeczy. Pierwszej, to chwili kiedy moja dusza będzie opuszczać ciało, drugiej – spotkania z Bogiem, trzeciej – wyroku wydanego na mnie”.