Nie sądź!

Powiedział abba Teodot: „Nie sądź rozpustnika, sam będąc czysty! Tak samo bowiem przekroczyłbyś prawo. Bo Ten, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział także: Nie sądź.

Obżarstwo

Mówił także, nauczając braci: „Rozważcie najmilsi, że wśród zwierząt nie ma dzielniejszego jak lew; jednak z powodu żarłoczności brzucha wpada w sidła, a jego wielka i dzika siła zostaje poskromiona”.

Wstrzemięźliwość

Pytali się mnisi kogoś spośród świętych starców o przyczynę wstrzemięźliwości. On powiedział im: „Trzeba synaczkowie, abyśmy mie­li w nienawiści cały spokój obecnego życia, bądź to żądze cielesne, bądź też przyjemności brzucha; nie szukajmy czci u ludzi, a Jezus Chrystus da nam chwałę niebieską, wytchnienie w chwalebnym życiu wie­cznym i radość wraz ze świętymi aniołami”.

Abba

Mówiono o abba Makarym Starszym [Wielkim], że jak Bóg ochrania cały świat i nosi grzechy ludzi, tak i on był dla braci jakoby bogiem ziemskim: okrywał bowiem ich przewinienia, aby to, co widział albo słyszał, było jakoby nie widział i nie słyszał.

Rozkazy

Brat pytał starca tymi słowami: „Pewni bracia zamieszkują ze mną i sami pragną, bym im rozkazywał. Co każesz, abym uczynił?”. Rzekł: „Uczyń najpierw, co rozkazujesz, i nie tylko dawaj im rozkazy, ale i przykład”.