Pokusy

Powiedział abba Pojmen: „Gdy chodzi o nieczystość i obmowę, człowiek nie powinien w ogóle opowiadać o tych dwu pokusach ani nawet zastanawiać się nad nimi; bo jeśli będzie o nich rozmyślał, nie wyjdzie mu to na dobre. Ale jeśli się im gwałtownie sprzeciwi, znajdzie pokój”

Duchowa praca

Powiedział abba Pojmen, że widzieliśmy u abba Pambo trzy ćwiczenia zewnętrzne: pościł co dzień aż do zmroku, milczał i dużo pracował ręcznie.

Zniechęcenie

Pewien brat pytał abba Pojmena o zniechęcenie. Starzec mu rzekł: „Zniechęcenie stoi przy każdym początku i nie ma nad nie nic gorszego, ale jeśli człowiek rozpozna je, że to ono, to wtedy ustaje”.

Milczenie

Pewien brat pytał abba Pojmena: „Czy lepiej jest mówić, czy milczeć?” Starzec mu odpowiedział: „Kto mówi dla Boga, dobrze robi; podobnie i ten, kto milczy dla Boga”.

Podtsęp

Powiedział abba Pojmen: „Jeżeli oglądasz widzenia i słyszysz głosy, nie opowiadaj o tym bliźniemu: bo to podstęp wojenny wroga”.