Wyciszenie

Zapytał brat starca, mówiąc: „Co to jest pokora?” Odpowiedział: „Jeśli ktoś błogosławi temu, kto czyni mu zło, oto jest doskonała pokora”. Rzecze brat: „A jeśli ktoś nie doszedł jeszcze do tego stopnia pokory, to co ma czynić?” Odpowiedział: „Niech ucieka i wyciszy się”.

Opinia

Zapytał brat starca, mówiąc: „Jak sądzisz, czy jest rzeczą dobrą mieć dobrą opinię u ludzi?”. Odpowiedział: „Ta opinia nie czyni cnoty. Nie staraj się o dobrą opinię, lecz raczej uciekaj”.

Wyrzeczenia

Pytał abba Pambo Antoniego, mówiąc: „Co mam robić, siedząc w celi”. Odpowiedział: „Nie ufaj w zasługę sprawiedliwości i nie myśl o rzeczach przemijających, powściągaj język i brzuch”.

Skromność

Zapytał brat abba Besariona, mówiąc: „Cóż mam czynić, ponieważ myśli mnie dręczą?” Odrzekł abba Besarion: „Wycisz się i nie porównuj się z wielkimi, ale milcz w sercu swoim”.

Piec

Tenże powiedział: „Muchy nie zbliżają się do rozpalonego pieca, obsiadają natomiast letni. Tak też od mnicha rozpalonego ogniem Ducha Bożego uciekają szatani, natomiast kpią sobie z letniego”.