Powaga

Pewien starzec zobaczył kogoś śmiejącego się i powiedział: „W obliczu nieba i ziemi mamy zdać sprawę z całego życia, a ty się śmiejesz?”

Osądy

Brat pytał starca: „W jaki sposób bojaźń Boża wstępuje w duszę człowieka?” I rzekł starzec: „Jeśli człowiek jest pokorny i ubogi, a nikogo nie sądzi, to przychodzi na niego bojaźń Boża”.

Skupienie

Rzekł starzec: „Mnich powinien starać się o skupienie tak gorliwie, żeby się nie przejmował, choćby nawet ponosił z tego powodu szkodę na ciele”.

Wady

Pytano starca: „W jaki sposób dusza nabiera pokory?” Odpowiedział: „Pamiętając o własnych tylko wadach”.

Modlitwa

Rzekł starzec: „Jeżeli mnich tylko wtedy się modli, kiedy staje do modlitwy, to taki nie modli się wcale”.