Niepokój

Spytano kiedyś abba Sylwana: „W jaki sposób postępowałeś, że osiągnąłeś taką roztropność?” On odparł: „Nie pozwoliłem, by w mym sercu pozostawała długo myśl, która rodziła niepokój”.

Nawrócenie

Abba Mojżesz zapytał abba Sylwana: „Czy może człowiek każdego dnia na nowo się nawracać?” „Jeśli jest gorliwy”, odpowiedział abba Sylwan, „może każdej godziny nawracać się wciąż na nowo”.

Serce

Pewien brat zapytał abba Tithoesa: „Bardzo chcę ustrzec swe serce”. Starzec odrzekł: „W jaki sposób możemy ustrzec swe serce, jeśli nasz język ma otwartą bramę?”

Bojaźń Boża

Abba Pojmen mówił; że spytał kiedyś abba Paizjosa: „Co mam robić, gdyż dusza moja stała się nieczuła i nie boi się Boga?” Ten odrzekł: „Idź i przyłącz się do człowieka mającego bojaźń Bożą. Bądź blisko niego, a i ty nauczysz się bojaźni Bożej”.

Kontrola

Powiadano o abba Pojmenie, że mając udać się na wspólne modlitwy, siadał stale i przez godzinę kontrolował swe myśli. Po tym dopiero wychodził.