Wół

Rzekł pewien starzec: „Wół, kiedy mu zasłonić oczy, chodzi w kieracie, ale jeśli ich nie zasłonić, to nie chodzi. Tak samo jest i z diabłem: jeżeli mu się uda zasłonić oczy człowieka, to powala go we wszelkie grzechy; ale jeżeli człowiek ma w oczach światło, łatwo może uciec przed diabłem”.

Dom

Rzekł starzec pewnemu bratu: „Diabeł to nieprzyjaciel, a ty jesteś domem; nieprzyjaciel więc bezustannie wrzuca i wlewa do domu, cokolwiek znajdzie nieczystego, a twoją rzeczą jest nie zaniedbać usuwania. Jeśli zaniedbasz, dom się napełni wszelką nieczystością i już nie będziesz się mógł wydostać. Gdy tylko więc coś wrzuci, wyrzucaj to po trosze, a dom twój pozostanie czysty za łaską Chrystusa”.

Trzy

Mawiali starcy, że trzy są moce szatańskie, które kroczą przed każdym grzechem: zapomnienie, beztroska i pożądanie. Gdy bowiem przyjdzie zapomnienie, rodzi beztroskę: a z beztroski przychodzi pożądanie, przez pożądanie zaś upada człowiek. Jeżeli więc dusza strzeże się zapomnienia, nie dochodzi do beztroski; jeśli nie wpada w beztroskę, nie dochodzi do pożądania; i jeśli nie pożąda, to za łaską Chrystusa nigdy nie upada.

Pokuta

Mówiono o pewnym starcu, że kiedy mu myśli mówiły: „Dzisiaj daj sobie spokój, a pokutować będziesz jutro”, tak im odpowiadał: „Nie, właśnie dzisiaj będę pokutował, a jutro niech się dzieje wola Boża”.

Drzwi

Rzekł brat do pewnego starca: „Nie widzę w swoim sercu żadnej walki!” Odpowiedział mu starzec: „Masz cztery bramy i ktokolwiek zechce, wchodzi i wychodzi przez ciebie, a ty nawet nie wiesz. Gdybyś jednak miał drzwi i gdybyś je zamknął, i nie pozwalał złym myślom przechodzić – dopiero byś zobaczył, jak one stoją na zewnątrz i szturmują do ciebie”.