Pokój

Powiedział abba Sisoes: „Stań się wzgardzony, a wolę swoją odrzuć za siebie i bądź bez troski: tak znajdziesz pokój”.

Milczenie

Pewien brat pytał abba Sisoesa: „Co mam robić?” Odrzekł mu: „To, czego szukasz, to głębokie milczenie i pokora, bo napisano: Szczęśliwi ci, którzy w Nim trwają: w ten sposób zdołasz się ostać”.

Szukaj

Abba Sisoes powiedział: „Szukaj Boga, ale nie badaj, gdzie mieszka”.

Ubóstwo

Abba Paweł Wielki pochodzący z Galacji, powiedział, że mnich, który ma w celi najpotrzebniejsze drobiazgi, a wychodzi jeszcze po coś, staje się igraszką diabłów. „Sam tego doświadczyłem” – mawiał.

Żal

Pewien brat zapytał abba Pojmena mówiąc: „Co mam zrobić z moimi grzechami?” Mówi do niego starzec: „Płacz nad sobą! Uwolnienie od grzechów i budowanie cnót – jedno i drugie zyskuje się przez żal!”